60226 - Η ηθική

Ν. Λυγερός

Η ηθική
παραμένει
το κυρίαρχο
κριτήριο
σε φάση
πανδημίας
γιατί αυτή
προστατεύει
την ουσία
των ανθρώπων
δηλαδή τη ζωή.