60227 - Ο ραγιαδισμός

Ν. Λυγερός

Ο ραγιαδισμός
έχει ακόμα
πέραση
γιατί είναι
απόλυτα
συμβατός
με τη δειλία
των ατόμων
που κοιτάζουν
μόνο
την καρέκλα τους.