60228 - Η Επανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Επανάσταση
δείχνει
το παράδειγμα
της αντίστασης
ενάντια στη βαρβαρότητα
ακόμα
και τώρα
μετά
από δύο αιώνες
απελευθέρωσης.