60234 - Η Μαθήτρια

Ν. Λυγερός

Η Μαθήτρια
απέδειξε
ότι είχε
φυσικό ταλέντο
στο σκάκι
αφού έβλεπε
φυσιολογικά
τις καλύτερες
κινήσεις
σε τακτικό
επίπεδο.