60239 - Και οι επιλογές

Ν. Λυγερός

Και οι επιλογές
που κάνεις
στη διαρρύθμιση
του σπιτιού
ακολουθούν
τα νοητικά
σχήματα
της τακτικής
που ανακαλύπτεις
στα παίγνια.