60240 - Η Παμμακεδονική Γερμανίας

Ν. Λυγερός

Η Παμμακεδονική Γερμανίας
είναι πια πραγματικότητα
και θα μπορέσει
να παίξει
ένα ρόλο
καταλυτικό
σε εθνικά
θέματα
στην καρδιά
της Ευρώπης
μέσω Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου.