60241 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των μακεδονικών
οργανώσεων
σε επίπεδο
Γερμανίας
είναι βήμα
σημαντικό
και για το διεθνές
διότι δίνει
νέες δυνατότητες
για τις εθνικές
απαιτήσεις.