60242 - Όταν διαδίδεις

Ν. Λυγερός

Όταν διαδίδεις
το Έργο
της Ανθρωπότητας
νιώθεις
πόσο δύναμη έχει
πάνω στους μικρούς
ανθρώπους
αφού
λειτουργεί
καταλυτικά
για το μέλλον.