60244 - Εντός πανδημίας

Ν. Λυγερός

Εντός πανδημίας
κατάφερε
ο Ελληνισμός
της Υφηλίου
να ενωθούν
για να χαιρετίσουν
την έναρξη
της Παμμακεδονικής
Γερμανίας
που θα ενισχύσει
τον Εθνικό
Αγώνα.