60246 - Η σύνθεση

Ν. Λυγερός

Η σύνθεση
συνδυάζει
το κλαρίνο
του Φερραίου
με το τσέλο
του Κοραή
για ν’ ακουστεί
το πνεύμα
που οδήγησε
στην Εθνική
Επανάσταση.