60249 - Η Ανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Ανάσταση
του Έθνους
έγινε
μέσω Εθνικής
Επανάστασης
γιατί αυτή
είχε επιλέξει
την ελευθερία
χωρίς να κάνει
κανένα συμβιβασμό
λόγω θανάτου.