60266 - Ο πρώτος ήχος

Ν. Λυγερός

Ο πρώτος ήχος
που ακούστηκε
την επομένη
της Επανάστασης
ήταν το sol
για ν’ αρχίσει
μια νέα
ιστορία
με το φως
της ελευθερίας
του Έθνους.