60268 - Η κοινή μοναξιά

Ν. Λυγερός

Η κοινή μοναξιά
μοιράζεται
μέσω Διδασκαλίας
γιατί αυτή
είναι
απαραίτητη
για να μάθεις
πώς λειτουργεί
η Ανθρωπότητα
σε βάθος.