60270 - Το λουλούδι

Ν. Λυγερός

Το λουλούδι
φύτρωσε
πάνω στη γη
της Σελήνης
και κατάφερε
να κάνει
τον πλανητικό
συνδυασμό
που περίμενε
μόνο
ένας μικρός πρίγκηπας.