60271 - Στην ίδια απόσταση

Ν. Λυγερός

Στην ίδια απόσταση
βρισκόμαστε
από τη φαντασία
και την πραγματικότητα
αυτό να θυμάσαι
όταν υπολογίζεις
τι φαντάζεται
και τι υλοποιεί
ο ανθρώπινος
εγκέφαλος
για την Ανθρωπότητα.