60274 - Ο φάρος

Ν. Λυγερός

Ο φάρος
δεν περιμένει
τα καράβια
φωτίζει
πάντα
ενώ τα καράβια
περιμένουν
το απαραίτητο
φως του
για τη ζωή τους.