60276 - Όσο πιο πολλές

Ν. Λυγερός

Όσο πιο πολλές
ενδείξεις
δίνει
το κείμενο
για την πραγματικότητα
τόσο πιο
φανταστικό
φαίνεται
σε αυτόν
που δεν έχει
τις αναγκαίες γνώσεις.