60278 - Με το τυφλό σκάκι

Ν. Λυγερός

Με το τυφλό σκάκι
βλέπεις
καλύτερα
τη στρατηγική
και δεν έχεις πια
τα εμπόδια
της κοινωνίας
που δίνουν
σημασία
στα ανούσια
της μιζέριας.