60282 - Αυτός

Ν. Λυγερός

Αυτός
που είναι
δίπλα σου
δεν κλαίει
γιατί έχει
αποστολή
που συνεχίζει
το Έργο
των ηρώων
που θυσιάστηκαν
για το Έθνος.