60283 - Σκέψου

Ν. Λυγερός

Σκέψου
το θυσιασμένο
κομμάτι
πώς νιώθει
αν βλέπει
πως δεν έχεις
τελειώσει
τον αναγκαίο
συνδυασμό
που εξηγεί
τη ζωή του.