60284 - Είναι η ολοκλήρωση

Ν. Λυγερός

Είναι η ολοκλήρωση
του Έργου
που μετατρέπει
τους μάρτυρες
σε ήρωες
αλλιώς
η θυσία τους
δεν προκαλεί
την αναγκαία
αλλαγή
κύκλου.