60302 - Το σημάδι

Ν. Λυγερός

Το σημάδι
είναι απλή
αναφορά
στο στίγμα
για να δουν
αυτοί
που ξέρουν
να βλέπουν
το αόρατο
της ουσίας.