60304 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
δεν σταματά
μετά τον θάνατο
γιατί πολύ απλά
ασχολείται
με τις ψυχές
και αυτές
συνεχίζουν
την πορεία τους
και στην άγνωστη
Ανθρωπότητα.