60312 - Αν τα κάγκελα

Ν. Λυγερός

Αν τα κάγκελα
της φυλακής
είναι μακριά
από το βλέμμα
των εγκλωβισμένων
έχουν
την εντύπωση
ότι παραμένουν
ελεύθεροι.