60313 - Παράλληλα βλέμματα

Ν. Λυγερός

Παράλληλα βλέμματα
έχουμε
όταν εμπιστευόμαστε
ο ένας τον άλλον
γιατί κοιτάζουμε
την ίδια
κατεύθυνση
εκεί όπου υπάρχει
το όραμα

του αγώνα.