60314 - Παράγει

Ν. Λυγερός

Παράγει
παράλληλα
βλέμματα
η Διδασκαλία
γιατί η έννοια
είναι θεμελιακή
για τη συνέχεια
του έργου
και των αποστολών
που κάνουν
οι μαθητές.