60316 - Όταν συνειδητοποιείς

Ν. Λυγερός

Όταν συνειδητοποιείς
ότι γύρω σου
έχεις στοιχεία
που είναι
αιωνόβια
ή που έχουν
τη δυνατότητα
να γίνουν
αιωνόβια
βλέπεις
την αξία
του Χρόνου.