60320 - Η χρονοδοσία

Ν. Λυγερός

Η χρονοδοσία
είναι η αιμοδοσία
του Χρόνου
είναι
το δώρο
που αλλάζει
την ιστορία
του κόσμου
που θέλει
να ζήσει
ελεύθερος.