60325 - Η συνέχεια της δημιουργίας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ XII. (Dessin)

Ν. Λυγερός