60326 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να αγαπάς
τους ανθρώπους
σε κάθε κλαδί
όταν είσαι
στη διακλάδωση
γιατί νιώθουν
μόνοι
ενώ είναι ίδιοι
χωρίς να το ξέρουν.