60327 - Ένα κλαδί

Ν. Λυγερός

Ένα κλαδί
μπορεί
να νιώθει
μόνο
αλλά είναι
λάθος
αφού
την αληθινή
μοναξιά
την ξέρει
μόνο το δέντρο.