60329 - Οι ερμηνείες

Ν. Λυγερός

Οι ερμηνείες
των μαθητών
ζωντάνεψαν
τα πολυκυκλικά
πρόσωπα
των θεατρικών
και των μυθιστορημάτων
αλλά βέβαια
και της ίδιας
της ιστορίας.