60332 - Η διάρκεια

Ν. Λυγερός

Η διάρκεια
είναι
θεμελιακή
έννοια
του Χρόνου
που ακούς
άμεσα
στη μουσική
και ζει
σε όλα
τα επίπεδα
της στρατηγικής.