60333 - Όλα τα αυταρχικά

Ν. Λυγερός

Όλα τα αυταρχικά
συστήματα
έχουν
προβλήματα
θεμελιακά
με τη διάρκεια
γιατί είναι
εξ αξίας
του Χρόνου
της Ανθρωπότητας.