60336 - Όσοι πίστευαν

Ν. Λυγερός

Όσοι πίστευαν
ότι η Σοβιετική
Ένωση
θα είναι αιώνια
ανακάλυψαν
ότι δεν κατάφερε
να είναι
ούτε
αιωνόβια.
Και ο ναζισμός
πίστευε
ότι είναι αθάνατος
αλλά πέθανε.