60337 - Τα κοινά στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα κοινά στοιχεία
του ναζισμού
και του κομμουνισμού
είναι τόσα πολλά
και τόσο βαθιά
που κανείς
δεν μπορεί
να διαχωρίσει
αυτές
τις βαρβαρότητες
ενάντια στην Ανθρωπότητα.