60364 - Μία κίνηση

Ν. Λυγερός

Μία κίνηση
που αφήνει
μεγάλο
βαθμό
ελευθερίας
στον αντίπαλο
δεν είναι καλή
και αυτή
που ειναι
μοναχική
είναι σπάνια
καλή.