60379 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
στον άλλο
μεγάλο
βαθμό
ελευθερίας
όταν πρόκειται
σε τακτικό
επίπεδο
να επιτεθείς
στοχευμένο
σημείο.