60382 - Η κλεφτουριά

Ν. Λυγερός

Η κλεφτουριά
είχε μικρούς
στόχους
γιατί κοίταζε
το εφικτό
χωρίς υπέρβαση,
μετά
ήρθε
η Διδασκαλία
του Κολοκοτρώνη.