60383 - Ο ηρωισμός

Ν. Λυγερός

Ο ηρωισμός
γίνεται
κατανοητός
μετά την πράξη.
Την ώρα
της προετοιμασίας
δεν συνειδητοποιούμε
τι κάνουμε
ούτε πώς
λειτουργεί
το θαύμα.