60387 - Το 1821

Ν. Λυγερός

Το 1821
δεν συνέχισαν
μόνο
την κληρονομιά
του παρελθόντος
αλλά
άνοιξαν
τη διαθήκη
του Ελληνισμού
της Αρχαιότητας
και του Βυζαντίου
ανεξάρτητα
του ζυγού
της βαρβαρότητας.