60388 - Η διαθήκη

Ν. Λυγερός

Η διαθήκη
καθορίζει
πώς βλέπουμε
τη συνέχεια
αλλά
ταυτόχρονα
και τη διάρκεια
που έχει
τεράστια
σημασία.