60390 - Τα αιωνόβια δώρα

Ν. Λυγερός

Τα αιωνόβια δώρα
χαρακτηρίζουν
τη θέση του ανθρώπου
εντός του Χρόνου
και παράγουν
θεμέλια
για τον πολιτισμό
που πλάθεται
χάρη
στους δημιουργούς
και στους συνεχιστές
αφού επινοούν
τη διάρκεια.