60393 - Με το ήθος

Ν. Λυγερός

Με το ήθος
ερμήνεψες
το τραγούδι
για να μη χαθεί
απολύτως
τίποτα
από το αρχικό
μήνυμα
της αγάπης
της Ανθρωπότητας.