60394 - Πόσες φορές

Ν. Λυγερός

Πόσες φορές
έδωσες
ψυχή
σε σώμα
για να ζήσει
επιτέλους
μετά
από αιώνες
αναμονής.