60396 - Ζεις στο μέλλον

Ν. Λυγερός

Ζεις στο μέλλον
επειδή
το παρόν
δεν μπορούσε
να προφτάσει
τη σκέψη σου
που δημιουργεί
τον κόσμο
που άλλοι
δεν θα ζήσουν
λόγω του παρόντος.