60402 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
το νόμισμα
που είναι
κάλπικο
αλλά
και τα άτομα
της κοινωνίας
όταν κλείνουν
τα μάτια
για να μην πληγωθούν
από την ομορφιά
της ανθρωπιάς.