60410 - Σαν το κύμα

Ν. Λυγερός

Σαν το κύμα
στην ακτή
θα έρθει
η απελευθέρωση
του νησιού
της αγάπης
γιατί τα δάκρυα
δεν επαρκούν
για να πνιγεί
ο πόνος.