60414 - Λαλούσαν

Ν. Λυγερός

Λαλούσαν
οι πέτρες
αλλά ποτέ
δεν έδωσες
σημασία
στον ήχο
του παρελθόντος
που αναζητά
το μέλλον
και πέθανες
μες στο παρόν.