60418 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
θέλει
πάθος
και βάθος
αλλιώς
εκφυλίζεται
σαν μία
ξεχασμένη
εφημερίδα
που έκαψε
η κοινωνία.